Výsledky 2. kola hodnotenia prihlášok

Na základe návrhu Hodnotiacich komisií Programu SASPRO a schválením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied boli prihlášky podané v rámci prvej výzvy Programu SASPRO zaradené do jednotlivých kategórií (viď tabuľka nižšie).

Uchádzačom a štatutárom navrhnutých hostiteľských organizácií bude v najbližších dňoch zaslané vyrozumenie spolu so sumárnym hodnotiacim posudkom.

Uchádzači, ktorých prihlášky sa umiestnili v A kategórii, budú v najbližších dňoch pozvaní na negociáciu grantovej zmluvy (negociácia bude realizovaná v elektronickej forme).

Vysvetlenie jednotlivých kategórií (bližšie v čl. XI, ods. 11 Štatútu Programu SASPRO):

    A     Prihlášky odporučené na financovanie.
    B     Prihlášky na rezervnom liste.
    C     Prihlášky dostatočnej kvality; zamietnuté.
    D     Prihlášky nedostatočnej kvality; zamietnuté.
    E     Prihlášky nehodnotené v 2. kole hodnotenia.

Registračné čísloVýsledok
0043/01/01D
0097/01/02D
0035/01/02A
0040/01/03B
0056/01/03C
0074/01/03C
0005/01/02A
0003/01/02A
0089/01/02C
0098/01/01A
0084/01/02A
0032/01/02A
0061/01/01A
0030/01/03E
0031/01/02B
0082/01/03A
0104/01/03A
0095/01/02D
0068/01/01A
0055/01/01A
0064/01/02A
0087/01/03C
0028/01/03D
0106/01/01A
0066/01/03C
0079/01/03A
0063/01/02A
0100/01/03B
0086/01/03A
0016/01/02D
0014/01/03A
0070/01/02A
0057/01/02A
0101/01/02A
0073/01/02D
0085/01/02C
0083/01/01C