Cristian PeptuFunkčné hviezdicové architektúry skladajúce sa z cyklodextrínového jadra a bioinšpirovaných syntetických ramien pre všestranné systémy aplikovateľné ako nosiče liečivÚstav polymérov SAV01.01.2016 - 31.12.2018viac...
Peter RamslIdentifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku (MILT)Archeologický ústav SAV01.01.2016 - 31.12.2018viac...
Eugen SeilerPinning v komerčných coated vodičochElektrotechnický ústav SAV01.01.2016 - 31.12.2018viac...
Mohamed RadwanTransparentné luminescentné oxinitridy Ústav anorganickej chémie SAV11.01.2016 - 31.12.2018viac...
Zsofia ZvolenszkyVlastné mená: Prečo sa stať prívržencom presupozičného prístupu?Filozofický ústav SAV12.01.2016 - 31.12.2018viac...
Dirk Mathias DalbergPolitické a demokratické teórie českého a slovenského disentu v 70. a 80. rokoch 20. storočia Ústav politických vied SAV14.01.2016 - 31.12.2018viac...
Andras PapKonceptualizovanie a operacionalizovanie etnicity: Skúsenosti Strednej a Východnej EurópySociologický ústav SAV19.01.2016 - 31.12.2018viac...
PhD Oleksandra IvanovaSkúmanie vývoja fyzikálnej aktivity dynamicky nových komét v širokom intervale heliocentrických vzdialenostíAstronomický ústav SAV25.02.2016 - 31.12.2018viac...
Inna MelnykBi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magentitu pre čistenie vôdÚstav geotechniky SAV01.03.2016 - 31.12.2018viac...
Jan VozarMulti-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3DÚstav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied01.03.2016 - 31.12.2018viac...
Giselle MonteiroKurzweilov a Dobrakovov prístup k integráciiMatematický ústav SAV01.04.2016 - 31.03.2017viac...
Stanislav KomorovskyZviditeľniť relativistickú kvantovú chémiu: Relativistické paramagnetické NMRÚstav anorganickej chémie SAV01.10.2016 - 31.12.2018viac...