VedecFrank Zenker
Názov projektuČo znamená pojem “omylu“ v porovnaní k jeho náprotivkom v iných disciplínach
Hostiteľská organizáciaFilozofický ústav SAV
Dĺžka projektu05.02.2016 - 18.02.2017

Abstrakt
Cieľom projektu je poskytnúť analýzu významu pojmu „omylu“ na pomedzí psychológie, kognitívnej vedy, logiky a matematiky, práva a teórie argumentácie, rétoriky a teórie komunikácie. Projekt kombinuje konceptuálnu analýzu a priestorový model reprezentácie, ako aj vysvetľuje sémantickú informáciu. Vysvetlenie pritom začína od pravdivostných podmienok, a následne túto informáciu za pomoci teórie konceptuálnych priestorov prenáša do geometrického rámca. Výsledkom projektu bude ucelená a interdisciplinárna koncepcia pojmu „omyl“, ktorý je síce používaný v rôznych oblastiach rôzne, no s historicky príbuznými významami (sekundárny význam sa vyskytuje vo vzdelávacích kontextoch). Aplikáciou filozofickej metódy analýzy a reprezentácie do sémantickej informácie projekt nadväzuje na autorovu predošlú prácu, ako aj rozširuje jeho výskum do iných oblastí vedeckého bádania. Vďaka tomu môže projekt prispieť k analýze aj ďalších kľúčových pojmov.