VedecPhD Andrea Babelova
Názov projektuZmeny funkcie buniek obličky v dôsledku ich aktivácie nanočasticami zlata a oxidu železa
Hostiteľská organizáciaBiomedicínske centrum SAV
Dĺžka projektu01.08.2015 - 31.12.2018

Abstrakt
V súčasnosti je dostupných viac ako 40 produktov takzvanej „nanomedicíny“ na liečbu a diagnostiku rôznych chorôb včítane rakoviny a mnoho ďalších prechádza klinickými testami. Napriek tomu, len veľmi obmedzené množstvo vedeckej literatúry sa zaoberá vplyvom nanočastíc na obličky. Obličky sú pritom jedinečným orgánom s vysokým stupňom heterogenity vďaka špecializovaným typom buniek vyznačujúcich sa charakteristickým profilom exprimovaných génov a veľmi špecifickou funkciou. Látky vyvolávajúce štruktúrne zmeny týchto buniek majú za následok zmenenú génovú expressiu a s tým súvisiacu funkčnosť buniek. Rôzne typy buniek obličky sú rôzne citlivé na toxické látky, ktoré sa v obličkách akumulujú, nanočastice nevynímajúc. Dokonca bolo ukázané, že nanočastice môžu vyvolať v obličkách toxickú reakciu podobnú glomerulonefritíde, ktorá poškodzuje všetky typy glomerulárnych buniek, ako mezangiálne bunky, fibroblasty, či podocyty. Narušenie bunkovej stability týchto buniek sa považuje za príčinu dramaticky zníženej glomerulárnej filtračnej kapacity známej u nefrotických obličiek. Hlavným cieľom projektu je preskúmať interakcie nanomateriálov (nanočastíc zlata a oxidu železa) a kontraktilných mezangiálnych buniek, ktoré tvoria oporu celej glomerulárnej štruktúre, ako aj postmitotických podocytov, ktoré sú nenahraditeľnou zložkou obličkového filtra a zároveň odhaliť možné riziká spôsobené nanočasticami, ktoré by viedli ku strate obličkových funkcií, a tým ku strate celkovej homeostázy organizmu. Štúdie zaoberajúce sa renálnou toxicitou sú pri súčasnej expanzii nanočastíc do oblasti biomedicíny nevyhnutné, aby bolo možné odhaliť poškodenia spôsobené nanomateriálmi a tým predísť možným zdravotným rizikám.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami