VedecMyrto Tsilimpounidi
Názov projektuSociológia krízy: vizualizácia politiky škrtov v urbánnom priestore
Hostiteľská organizáciaSociologický ústav SAV
Dĺžka projektu01.10.2015 - 30.09.2018

Abstrakt
Sociológia krízy: vizualizácia politiky škrtov v urbánnom priestore (urban austerity) je časovo najprimeranejším skúmaním takých hlavných sociologických pohľadov na krízu a politiky škrtov ako sú fenomén času, „Inakosti“, nákazy mestského priestoru; vzdoru a budúcnosti (budúcností). Využívaním metód z vizuálnej a urbánnej sociológie sa sociológia krízy vyrovnáva s dvojakou krízou reprezentácií: politickej krízy spojenej so stratou dôvery v zastupiteľskú (reprezentatívnu) demokraciu, ale aj sporov o čiastočnom, časovo ohraničenom a subjektívnom rámci fotografických reprezentácií. Projekt má za cieľ poskytnúť cenný pohľad na naliehavé problémy skúseností zažívaných na Slovensku, v Grécku a vo Veľkej Británii, a to jednak zo širšej perspektívy národnej spoločnosti, no zároveň aj z úrovne Európskej únie. Prístup projektu je pevne zasadený do kritického sociologického apelu na reflexivitu, pričom základom zdroja dát sú preň bohaté prúdy analýz, poskytovaných vizuálnymi reprezentáciami. Sociológia krízy je časovo primeraná na makroúrovni svojím angažovaním sa v problémoch krízy a na mikroúrovni svojím dialógom s každodenným zažívaním krízy.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami

Sociológia krízy: vizualizácia politiky škrtov v urbánnom priestore (urban austerity) je časovo najprimeranejším skúmaním takých hlavných sociologických pohľadov na krízu a politiky škrtov ako sú fenomén času, „Inakosti“, nákazy mestského priestoru; vzdoru a budúcnosti (budúcností). Využívaním metód z vizuálnej a urbánnej sociológie sa sociológia krízy vyrovnáva s dvojakou krízou reprezentácií: politickej krízy spojenej so stratou dôvery v zastupiteľskú (reprezentatívnu) demokraciu, ale aj sporov o čiastočnom, časovo ohraničenom a subjektívnom rámci fotografických reprezentácií. Projekt má za cieľ poskytnúť cenný pohľad nanaliehavé problémy skúseností zažívaných na Slovensku, v Grécku a vo Veľkej Británii, a to jednak zo širšej perspektívy národnej spoločnosti, no zároveň aj z úrovne Európskej únie. Prístup projektu je pevne zasadený do kritického sociologického apelu na reflexivitu, pričom základom zdroja dát sú preň bohaté prúdy analýz, poskytovaných vizuálnymi reprezentáciami. Sociológia krízy je časovo primeraná na makroúrovni svojím angažovaním sa v problémoch krízy a na mikroúrovni svojím dialógom s každodenným zažívaním krízy.