VedecChem. Eng., PhD. Filip Razga
Názov projektuKonjugovaný antisense systém pre selektívne a špecifické umlčanie BCR-ABL: Inovatívna stratégia pre liečbu CML
Hostiteľská organizáciaÚstav polymérov SAV
Dĺžka projektu07.04.2015 - 06.04.2018

Abstrakt
V súčasnej dobe sa chronická myeloidná leukémia (CML) lieči inhibítormi tyrozín kináz (TKI), ktoré účinne inhibujú pro-leukemickú aktivitu kauzálneho onkoproteínu BCR-ABL. Dlhodobé klinické skúsenosti s TKI však ukazujú, že tieto lieky nie sú dostatočne selektívne a špecifické pre pôsobenie výlučne v CML bunkách či voči BCR-ABL. Tento fakt má často za následok klinicky významné nežiaduce účinky, ktoré preukázateľne zhoršujú liečebné odpovede na terapiu TKI a znižujú kvalitu života CML pacientov. Okrem toho, minimálny terapeutický účinok TKI voči CML kmeňovým bunkám spôsobuje, že pacienti s CML sú vo väčšine prípadov dlhodobo liečení, no vo väčšine prípadov nedochádza k ich trvalému vyliečeniu. Z týchto dôvodov možno považovať vývoj alternatívnych terapeutických stratégií, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú selektivitu a špecificitu terapeutického účinku, pričom zároveň poskytujú možnosť trvalého vyliečenia, za vskutku progresívny smer v liečbe CML. Navrhovaný Cassette projekt je venovaný inovatívnemu antisense systému pre efektívne umlčanie kauzálneho proteínu BCR-ABL. Vďaka svojmu originálnemu dizajnu a mechanizmu účinku, navrhovaný koncept výrazne zvyšuje selektivitu voči CML bunkám ako aj sekvenčne-sprostredkovanú špecificitu voči BCR-ABL mRNA. Očakáva sa, že predkladané interdisciplinárne prepojenie oblastí hemato-onkológie, organickej a makromolekulovej chémie prekoná hlavné problémy, ktoré doteraz bránili zavedeniu BCR-ABL antisense terapeutík do klinickej praxe. Okrem toho sa predpokladá, že navrhovaný Cassette systém bude terapeuticky účinný vo všetkých bunkách, ktoré obsahujú cieľovú mRNA, a teda, že potlačí expresiu BCR-ABL taktiež v CML kmeňových bunkách, čím poskytne nádej na trvalé vyliečenie. Ak sa tento koncept ukáže ako úspešný, poskytne nedozierny liečebný potenciál nielen pre CML, ale pre všetky ochorenia so známou molekulárnou podstatou, kedy konkrétny proteín hrá príčinnú úlohu v patofyziológii daného ochorenia.

Zhrnutie projektu s priebežnými výsledkami