Záverečný seminár programu SASPRO

Dovoľujeme si Vás pozvať na záverečný seminár Programu SASPRO. Cieľom seminára je prezentovať dosiahnuté výsledky úspešných projektov.

Podujatie začne príhovorom predseda Slovenskej akadémie vied, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Následne formou krátkych prezentácií predstavia svoje projekty štipendisti programu SASPRO. Po každej prezentácii bude priestor na otázky pre štipendistu.

Seminár sa bude konať v stredu 17. 10. 2018 od 8:30 hod.

Prezentácie jednotlivých vedcov v anglickom jazyku (bez tlmočenia) sa uskutočnia v priestoroch Auly v areáli SAV na Patrónke, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

Seminár je otvorený pre verejnosť.

Podrobný harmonogram seminára nájdete na stránke SAV.

Tešíme sa na Vašu účasť.


17. 10. 2018

2. priebežné vedecké hodnotenie projektov

Harmonogram prezentácií v rámci 2. priebežného vedeckého hodnotenia projektov:

 • Komisia pre vedy o spoločnosti a kultúre - 9. apríl 2018
 • Komisia pre vedy o neživej prírode - 17. apríla 2018
 • Komisia pre vedy o živej prírode - 18. apríla 2018

Priebežné hodnotenie sa týka všetkých hosťujúcich vedcov po druhom projektovom roku, ktorí nastúpili na jednotlivé ústavy v období od októbra 2015 do marca 2016.


9. 4. 2018

Druhé priebežné vedecké hodnotenie projektov

Harmonogram prezentácií v rámci 2. priebežného vedeckého hodnotenia projektov:

 • Komisia pre vedy o neživej prírode – 26. júna 2017
 • Komisia pre vedy o živej prírode – 21. júna 2017
 • Komisia pre vedy o spoločnosti a kultúre – október 2017

Priebežné hodnotenie sa týka všetkých hosťujúcich vedcov po druhom projektovom roku, ktorí nastúpili na jednotlivé ústavy v období od apríla 2015 do septembra 2015.


22. 5. 2017

Priebežné vedecké hodnotenie projektov

Harmonogram prezentácií v rámci 1. priebežného vedeckého hodnotenia projektov:

 • Komisia pre vedy o neživej prírode – 6. marca 2017
 • Komisia pre vedy o živej prírode – 7. marca, 2017
 • Komisia pre vedy o spoločnosti a kultúre – 31. marca 2017

Priebežné hodnotenie sa týka všetkých hosťujúcich vedcov po prvom roku projektu, ktorí nastúpili na jednotlivé ústavy v období od novembra 2015 do marca 2016. Pre túto skupinu vedcov bude priebežné hodnotenie druhého roku projektu znovu v marci 2018.


18. 2. 2017

Seminár SASPRO štipendistov

Pozvánka

Odbor vedy a výskumu SAV si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár všetkých Marie – Curie štipendistov úspešných v rámci programu SASPRO. Cieľom seminára je predstaviť všetkých SASPRO štipendistov pracujúcich na ústavoch SAV a ich projekty. Seminár je rozdelený do troch sekcií podľa oddelení vied:

6. februára 2017, pondelok od 9:00 hod.
Miesto konania: SAV Aula Patrónka, Dúbravská cesta 9, Bratislava
1. oddelenie vied o neživej prírode

7. februára 2017, utorok od 9:00 hod.
Miesto konania: SAV Aula Patrónka, Dúbravská cesta 9, Bratislava
2. oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách 

8. februára 2017, streda od 9:00 hod.
Miesto konania: MKC Štefánikova 3, Bratislava
3. oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Tešíme sa na Vašu účasť.  Príhovory a prezentácie budú v anglickom jazyku bez tlmočenia.


31. 1. 2017

Informácia o priebežnom hodnotení projektov

Harmonogram prezentácií v rámci 1. priebežného vedeckého hodnotenia projektov:

 • Komisia pre vedy o neživej prírode – 3. októbra 2016
 • Komisia pre vedy o živej prírode – 5. októbra 2016
 • Komisia pre vedy o spoločnosti a kultúre – 17. október 2016

Priebežné hodnotenie sa týka všetkých hosťujúcich vedcov po prvom roku projektu, ktorí nastúpili na jednotlivé ústavy v období od apríla 2015 do októbra 2015. Pre túto skupinu vedcov bude priebežné hodnotenie druhého roku projektu znovu v októbri 2017.

Ďalšie priebežné hodnotenie projektov pre úspešných vedcov z druhej a tretej výzvy po prvom projektovom roku projektu sa uskutoční predbežne v marci 2017. Presný harmonogram bude uverejnený v priebehu februára 2017. 


26. 9. 2016

Vzor pre priebežnú správu

Vzor pre priebežnú správu bol vložený na SASPRO webstránku - sekcia Pre hostiteľské organizácie a štipendistov.


19. 4. 2016

3. výzva - výsledky 2. kola hodnotenia sú zverejnené

Výsledky 2. kola hodnotenia prihlášok podaných v rámci tretej výzvy Programu SASPRO boli zverejnené. Zaradenie prihlášok do jednotlivých kategórií je možné nájsť tu.


24. 11. 2015

Informácia o interview - 3. výzva

Harmonogram interview v rámci tretej výzvy Programu SASPRO:

 • Komisia pre vedy o neživej prírode - 9. november 2015
 • Komisia pre vedy o živej prírode - 4. november 2015
 • Komisia pre vedy o spoločnosti a kultúre - 2. november 2015
Na interview budú pozvaní len tí uchádzači, ktorých prihlášky dosiahli stanovenú prahovú hodnotu pre každé hodnotiace kritérium. Všetky interview sa budú konať v budove Úradu Slovenskej akadémie vied, Štefánikova 49, Bratislava. Pozvánky spolu s detailnými informáciami budú zaslané v predstihu. 


14. 10. 2015

Informácia pre uchádzačov - tretia výzva

Konečný termín na podávanie prihlášok v rámci tretej výzvy je 27. júla 2015, 23:59 GMT (28. júla 2015, 01:59 CET). Metodická podpora (saspro@savba.sk, 00421 2 575 10 163) bude poskytovaná do 15:00 GMT (17:00 CET) tohto dňa.


24. 7. 2015

2. výzva - výsledky 2. kola hodnotenia sú zverejnené

Výsledky 2. kola hodnotenia prihlášok podaných v rámci druhej výzvy Programu SASPRO boli zverejnené. Zaradenie prihlášok do jednotlivých kategórií je možné nájsť tu.


10. 7. 2015

Online systém je otvorený

Online systém pre tretiu výzvu bol otvorený dňa 15. júna 2015. K dispozícii je aktualizovaná verzia Príručky pre podanie prihlášky (Eng), ktorú môžete nájsť v časti Na stiahnutie


16. 6. 2015

Tretia výzva vyhlásená

Dňa 29. apríla 2015 bola vyhlásená tretia výzva na podávanie prihlášok do Programu SASPRO. Viac informácií je možné nájsť v texte výzvy.


29. 4. 2015

Výsledky 1. kola (2. výzva) - zmena dátumu zverejnenia

Z technických príčin bol dátum zverejnenia výsledkov 1. kola hodnotenia (2. výzva) posunutý na 17. marca 2015. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.


9. 3. 2015

Druhá výzva na podávanie prihlášok bola uzatvorená

Druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci Programu SASPRO bola uzavretá dňa 28. januára 2015. Výsledky prvého kola hodnotenia je možné očakávať v marci 2015. Ďakujeme Vám za Vašu účasť.


29. 1. 2015

Informácia pre uchádzačov - druhá výzva

Na odoslanie Vašej prihlášky v online systéme použite tlačidlo "Submit", ktoré je umiestnené v hornom paneli vedľa tlačidla "Edit". Prihlášku je možné upravovať aj po jej odoslaní.


27. 1. 2015

Druhá výzva - deadline

Informácia pre uchádzačov - deadline na podávanie prihlášok v rámci druhej výzvy Programu SASPRO bude 28. januára 2015 o 16:00 GMT.


26. 1. 2015

Informácia o emailoch pre uchádzačov

Vyskytol sa technický problém, ktorý nám neumožňuje odosielať emaily na hotmailové adresy (odoslané emaily sa vracajú nedoručené). Chceme požiadať uchádzačov, aby, pokiaľ je to možné, nepoužívali na komunikáciu so saspro@savba.sk (prípadne s jednotlivými členmi SASPRO tímu) hotmailové adresy. V prípade, že bude takáto adresa použitá, budeme na ňu odpovedať z adresy: sasproprojekt@gmail.com. Ospravedlňujeme sa za túto nepríjemnosť. Na odstránení problému pracujeme.


7. 1. 2015

1. výzva - výsledky 2. kola sú zverejnené

Výsledky 2. kola hodnotenia prihlášok podaných v rámci prvej výzvy Programu SASPRO boli zverejnené. Zaradenie prihlášok do jednotlivých kategórií je možné nájsť tu.


11. 12. 2014

Druhá výzva Programu SASPRO - online systém otvorený

Online systém na podávanie prihlášok bol otvorený 11. decembra 2014.


11. 12. 2014

Vyhlásenie druhej výzvy

Dňa 31. 10. 2014 bola vyhlásená druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci Programu SASPRO. Viac informácií nájdete na stránke výzvy.


31. 10. 2014

Informácia pre uchádzačov - interview

Na osobné interview a prezentáciu projektu (príp. nahradenú formou videokonferencie) budú pozvaní len tí uchádzači, ktorých prihlášky dosiahnu v hodnotení od evaluátorov minimálne stanovenú prahovú hodnotu (threshold), ktorá je 70% z max. počtu bodov pre každé kritérium. Informácia o interview bude uchádzačom zaslaná koncom októbra.


7. 10. 2014

Výsledky 1. kola hodnotenia

10. 9. 2014 boli zverejnené výsledky 1. kola hodnotenia prihlášok podaných v rámci 1. výzvy Programu SASPRO.


10. 9. 2014

Informácia

Výsledky 1. kola hodnotenia budú zaslané uchádzačom a zverejnené na webovej stránke dňa 10. septembra 2014.


4. 9. 2014

Prvá výzva ukončená

Dňa 10. 7. 2014 bola ukončená prvá výzva na podávanie prihlášok do Programu SASPRO. Výsledky prvého kola budú zverejnené  koncom augusta /začiatkom septembra 2014. Ďakujeme za váš záujem.


10. 7. 2014

Online systém je otvorený

Systém na podávanie prihlášok do Programu SASPRO bol otvorený. Taktiež bol zverejnený Guide of application submission, ktorý môžete nájsť v sekcii Na stiahnutie – Pre uchádzačov.


28. 5. 2014

Opravená chyba

V anglickej verzii sekcie Úvod sme opravili chybu - bol prehodený popis mobilitných schém. Za chybu sa ospravedlňujeme. 


17. 4. 2014

Vyhlásenie prvej výzvy

Dňa 14. 4. 2014 bola vyhlásená prvá výzva na podávanie prihlášok do Programu SASPRO. Viac informácií nájdete v texte prvej výzvy.


14. 4. 2014