Výsledky 1. kola hodnotenia prihlášok

V rámci 1. výzvy bolo do Programu SASPRO podaných 43 prihlášok, ktoré boli posudzované v 1. kole hodnotenia. Počas tohto kola hodnotenia sa posudzovalo splnenie formálno-technických požiadaviek a kritérií oprávnenosti. Na základe rozhodnutí Hodnotiacich komisií Programu SASPRO:

  • 6 prihlášok bolo vyradených v 1. kole hodnotenia
  • 37 prihlášok postupuje do 2. kola hodnotenia.

V tabuľke nižšie je možné nájsť výsledky 1. kola hodnotenia podľa čísiel prihlášok.

Výsledky 2. kola hodnotenia budú zverejnené začiatkom decembra 2014.

Registračné čísloVýsledok
0003/01/02Postupujúca do 2.kola
0005/01/02Postupujúca do 2.kola
0014/01/03Postupujúca do 2.kola
0016/01/02Postupujúca do 2.kola
0028/01/03Postupujúca do 2.kola
0030/01/03Postupujúca do 2.kola
0031/01/02Postupujúca do 2.kola
0032/01/02Postupujúca do 2.kola
0035/01/02Postupujúca do 2.kola
0040/01/03Postupujúca do 2.kola
0043/01/01Postupujúca do 2.kola
0047/01/01Vyradená
0055/01/01Postupujúca do 2.kola
0056/01/03Postupujúca do 2.kola
0057/01/02Postupujúca do 2.kola
0061/01/01Postupujúca do 2.kola
0062/01/01Vyradená
0063/01/02Postupujúca do 2.kola
0064/01/02Postupujúca do 2.kola
0065/01/03Vyradená
0066/01/03Postupujúca do 2.kola
0068/01/01Postupujúca do 2.kola
0070/01/02Postupujúca do 2.kola
0073/01/02Postupujúca do 2.kola
0074/01/03Postupujúca do 2.kola
0079/01/03Postupujúca do 2.kola
0082/01/03Postupujúca do 2.kola
0083/01/01Postupujúca do 2.kola
0084/01/02Postupujúca do 2.kola
0085/01/02Postupujúca do 2.kola
0086/01/03Postupujúca do 2.kola
0087/01/03Postupujúca do 2.kola
0089/01/02Postupujúca do 2.kola
0090/01/01Vyradená
0095/01/02Postupujúca do 2.kola
0097/01/02Postupujúca do 2.kola
0098/01/01Postupujúca do 2.kola
0100/01/03Postupujúca do 2.kola
0101/01/02Postupujúca do 2.kola
0104/01/03Postupujúca do 2.kola
0106/01/01Postupujúca do 2.kola
0107/01/03Vyradená
0110/01/03Vyradená