Ing., PhD. Lubos CipakIdentifikácia substrátov esenciálnych proteínkináz využitím "shokat" mutantovBiomedicínske centrum SAV04.01.2015 - 31.12.2018viac...
Dr PhD Michal CagalinecFunkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdcaBiomedicínske centrum SAV24.03.2015 - 31.12.2018viac...
PhDr. Péter ProhászkaArchívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia SlovenskaArcheologický ústav SAV01.04.2015 - 30.09.2018viac...
PhD.; dr.sc. Siniša HabijanecFonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV01.04.2015 - 31.12.2018viac...
PhD Silvia Bágeľová PolákováCharakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozónovCentrum biovied SAV01.04.2015 - 31.03.2018viac...
Ing., PhD. Michal VojenčiakTepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladeniaElektrotechnický ústav SAV02.04.2015 - 01.10.2018viac...
RNDr., PhD. Daniel ReitznerKvantové kráčania a kvantová nekompatibilitaFyzikálny ústav SAV07.04.2015 - 31.12.2018viac...
Chem. Eng., PhD. Filip RazgaKonjugovaný antisense systém pre selektívne a špecifické umlčanie BCR-ABL: Inovatívna stratégia pre liečbu CMLÚstav polymérov SAV07.04.2015 - 06.04.2018viac...
Dr. Paresh PrajapatiMonoenergetické rýchle neutróny: Výkonný nástroj pre štúdium jadrovej fyzikyFyzikálny ústav SAV21.04.2015 - 31.12.2018viac...
MSc, PhD Oleg BabchenkoNávrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gáliaElektrotechnický ústav SAV01.05.2015 - 30.04.2018viac...
Mgr. PhD. Miloslav SzabóAntisemitizmus na medzivojnovom Slovensku a v Rakúsku (1918-1938) Historický ústav SAV01.05.2015 - 31.12.2018viac...
Dr. Jasminka MajdandzicAko synchronizácia formuje sociálne väzby: mechanizmy a neuronálne dráhyÚstav normálnej a patologickej fyziológie SAV01.05.2015 - 20.09.2017viac...
PhD Tereza GoliašCielený zásah karbonickej anhydrázy IX a pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 v hypoxických kolorektálnych nádorochBiomedicínske centrum SAV01.06.2015 - 31.12.2018viac...
Mgr., PhD. Stanislav KozmonŠtúdium reakčného mechanizmu glykozyltransferáz použitím ab initio molekulovej dynamiky ako pomôcky pri návrhu inhibítorovChemický ústav SAV01.07.2015 - 31.12.2018viac...
Dr. Ivana NemčovičováModulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciálBiomedicínske centrum SAV01.07.2015 - 31.12.2018viac...
Dr. Fredrik HaraldsenRozsah formálnej sémantikyFilozofický ústav SAV01.07.2015 - 31.08.2017viac...
PhD Andrea BabelovaZmeny funkcie buniek obličky v dôsledku ich aktivácie nanočasticami zlata a oxidu železaBiomedicínske centrum SAV01.08.2015 - 31.12.2018viac...
RNDr., PhD. Jana JakubikovaMM klonálna dynamikaBiomedicínske centrum SAV01.09.2015 - 31.12.2018viac...
Dr.-Ing Michael WünscheMultiškálové modelovanie vrstevnatých, vláknami vystužených a poréznych magnetoelektrických materiálovÚstav stavebníctva a architektúry SAV01.09.2015 - 31.12.2018viac...