Výsledky 1. kola hodnotenia prihlášok - 2. výzva

V rámci 2. výzvy bolo do Programu SASPRO podaných 38 prihlášok, ktoré boli posudzované v 1. kole hodnotenia. Počas tohto kola hodnotenia sa posudzovalo splnenie formálno-technických požiadaviek a kritérií oprávnenosti. Na základe rozhodnutí Hodnotiacich komisií Programu SASPRO:

  • 6 prihlášok bolo vyradených v 1. kole hodnotenia
  • 32 prihlášok postupuje do 2. kola hodnotenia.

V tabuľke nižšie je možné nájsť výsledky 1. kola hodnotenia podľa čísiel prihlášok.

Výsledky 2. kola hodnotenia budú zverejnené začiatkom v júli 2015.

Registračné čísloVýsledok
1117/02/01Postupujúca do 2.kola
1118/02/01Postupujúca do 2.kola
1119/02/02Postupujúca do 2.kola
1142/02/02Vyradená
1164/02/03Postupujúca do 2.kola
1168/02/03Vyradená
1176/02/03Postupujúca do 2.kola
1203/02/03Postupujúca do 2.kola
1206/02/01Postupujúca do 2.kola
1211/02/03Postupujúca do 2.kola
1215/02/01Postupujúca do 2.kola
1225/02/03Postupujúca do 2.kola
1226/02/01Postupujúca do 2.kola
1230/02/02Postupujúca do 2.kola
1232/02/01Vyradená
1233/02/02Postupujúca do 2.kola
1235/02/01Postupujúca do 2.kola
1236/02/01Postupujúca do 2.kola
1237/02/02Postupujúca do 2.kola
1239/02/01Postupujúca do 2.kola
1242/02/01Postupujúca do 2.kola
1244/02/01Postupujúca do 2.kola
1245/02/02Postupujúca do 2.kola
1247/02/03Postupujúca do 2.kola
1249/02/03Postupujúca do 2.kola
1250/02/01Postupujúca do 2.kola
1251/02/03Vyradená
1252/02/03Postupujúca do 2.kola
1255/02/02Postupujúca do 2.kola
1258/02/01Postupujúca do 2.kola
1260/02/02Postupujúca do 2.kola
1263/02/01Postupujúca do 2.kola
1264/02/03Vyradená
1268/02/02Postupujúca do 2.kola
1269/02/02Postupujúca do 2.kola
1270/02/01Vyradená
1271/02/01Postupujúca do 2.kola
1273/02/03Postupujúca do 2.kola