Výsledky 2. kola hodnotenia prihlášok

Na základe návrhu Hodnotiacich komisií Programu SASPRO a schválením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied boli prihlášky podané v rámci druhej výzvy Programu SASPRO zaradené do jednotlivých kategórií (viď tabuľka nižšie).

Uchádzačom a štatutárom navrhnutých hostiteľských organizácií bude v najbližších dňoch zaslané vyrozumenie spolu so sumárnym hodnotiacim posudkom.

Uchádzači, ktorých prihlášky sa umiestnili v A kategórii, budú v najbližších dňoch pozvaní na negociáciu grantovej zmluvy (negociácia bude realizovaná v elektronickej forme).

Vysvetlenie jednotlivých kategórií (bližšie v čl. XI, ods. 11 Štatútu Programu SASPRO):

    A     Prihlášky odporučené na financovanie.
    B     Prihlášky na rezervnom liste.
    C     Prihlášky dostatočnej kvality; zamietnuté.
    D     Prihlášky nedostatočnej kvality; zamietnuté.
    E     Prihlášky nehodnotené v 2. kole hodnotenia.

Registračné čísloVýsledok
1164/02/03A
1269/02/02D
1258/02/01B
1247/02/03B
1235/02/01B
1239/02/01A
1236/02/01C
1233/02/02D
1271/02/01C
1245/02/02D
1117/02/01D
1242/02/01B
1268/02/02A
1211/02/03B
1226/02/01B
1237/02/02A
1225/02/03A
1203/02/03C
1119/02/02A
1252/02/03E
1249/02/03E
1260/02/02D
1244/02/01A
1176/02/03A
1250/02/01A
1118/02/01B
1215/02/01B
1273/02/03B
1230/02/02A
1206/02/01D
1263/02/01C
1255/02/02B