Výsledky 1. kola hodnotenia prihlášok - 3. výzva

V rámci 3. výzvy bolo do Programu SASPRO podaných 57 prihlášok, ktoré boli posudzované v 1. kole hodnotenia. Počas tohto kola hodnotenia sa posudzovalo splnenie formálno-technických požiadaviek a kritérií oprávnenosti. Na základe rozhodnutí Hodnotiacich komisií Programu SASPRO:

  • 16 prihlášok bolo vyradených v 1. kole hodnotenia
  • 41 prihlášok postupuje do 2. kola hodnotenia.

V tabuľke nižšie je možné nájsť výsledky 1. kola hodnotenia podľa čísiel prihlášok.

Výsledky 2. kola hodnotenia budú zverejnené v priebehu novembra/decembra 2015.

Registračné čísloVýsledok
1279/03/01Postupujúca do 2.kola
1281/03/01Postupujúca do 2.kola
1284/03/02Postupujúca do 2.kola
1287/03/01Postupujúca do 2.kola
1291/03/03Postupujúca do 2.kola
1297/03/02Postupujúca do 2.kola
1298/03/01Postupujúca do 2.kola
1309/03/03Vyradená
1310/03/02Vyradená
1323/03/01Postupujúca do 2.kola
1325/03/01Postupujúca do 2.kola
1329/03/02Postupujúca do 2.kola
1338/03/01Postupujúca do 2.kola
1340/03/03Postupujúca do 2.kola
1379/03/02Postupujúca do 2.kola
1380/03/02Postupujúca do 2.kola
1394/03/01Postupujúca do 2.kola
1425/03/01Vyradená
1426/03/03Postupujúca do 2.kola
1431/03/01Postupujúca do 2.kola
1441/03/03Postupujúca do 2.kola
1448/03/03Postupujúca do 2.kola
1454/03/00Vyradená
1467/03/02Vyradená
1485/03/03Postupujúca do 2.kola
1493/03/00Vyradená
1497/03/01Postupujúca do 2.kola
1500/03/01Postupujúca do 2.kola
1510/03/00Vyradená
1511/03/00Vyradená
1516/03/03Postupujúca do 2.kola
1535/03/00Vyradená
1540/03/03Postupujúca do 2.kola
1554/03/00Vyradená
1557/03/00Vyradená
1563/03/02Postupujúca do 2.kola
1569/03/00Vyradená
1573/03/03Postupujúca do 2.kola
1583/03/03Vyradená
1595/03/00Vyradená
1604/03/02Vyradená
1615/03/02Postupujúca do 2.kola
1618/03/00Vyradená
1619/03/03Postupujúca do 2.kola
1625/03/01Postupujúca do 2.kola
1628/03/02Postupujúca do 2.kola
1629/03/01Postupujúca do 2.kola
1630/03/02Postupujúca do 2.kola
1631/03/01Postupujúca do 2.kola
1632/03/02Postupujúca do 2.kola
1633/03/01Postupujúca do 2.kola
1636/03/01Postupujúca do 2.kola
1638/03/03Postupujúca do 2.kola
1640/03/03Postupujúca do 2.kola
1642/03/01Postupujúca do 2.kola
1647/03/01Postupujúca do 2.kola
1648/03/01Postupujúca do 2.kola