Výsledky 2. kola hodnotenia prihlášok

Na základe návrhu Hodnotiacich komisií Programu SASPRO a schválením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied boli prihlášky podané v rámci tretej výzvy Programu SASPRO zaradené do jednotlivých kategórií (viď tabuľka nižšie).

Uchádzačom a štatutárom navrhnutých hostiteľských organizácií bude v najbližších dňoch zaslané vyrozumenie spolu so sumárnym hodnotiacim posudkom.

Uchádzači, ktorých prihlášky sa umiestnili v A kategórii, budú v najbližších dňoch pozvaní na negociáciu grantovej zmluvy (negociácia bude realizovaná v elektronickej forme).

Vysvetlenie jednotlivých kategórií (bližšie v čl. XI, ods. 11 Štatútu Programu SASPRO):

    A     Prihlášky odporučené na financovanie.
    B     Prihlášky na rezervnom liste.
    C     Prihlášky dostatočnej kvality; zamietnuté.
    D     Prihlášky nedostatočnej kvality; zamietnuté.
    E     Prihlášky nehodnotené v 2. kole hodnotenia.

Registračné čísloVýsledok
1629/03/01B
1431/03/01B
1287/03/01A
1615/03/02C
1485/03/03D
1394/03/01B
1647/03/01B
1298/03/01A
1628/03/02A
1279/03/01B
1338/03/01B
1441/03/03E
1648/03/01D
1284/03/02C
1563/03/02A
1323/03/01B
1325/03/01E
1631/03/01B
1500/03/01A
1340/03/03A
1633/03/01A
1632/03/02D
1497/03/01A
1638/03/03B
1640/03/03D
1380/03/02C
1291/03/03A
1426/03/03A
1642/03/01C
1297/03/02B
1516/03/03B
1630/03/02D
1448/03/03E
1573/03/03A
1379/03/02B
1636/03/01A
1281/03/01D
1329/03/02A
1625/03/01C
1619/03/03B
1540/03/03C