Kontakt

Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor vedy a výskumu
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 1
Slovenská republika

RNDr. Zuzana Hrabovská, PhD.
Tel.: +421 2/575 10 264
e-mail: hrabovska@up.upsav.sk

Ing. Eva Krištofová
Tel.: +421 2/575 10 220
e-mail: kristofova@up.upsav.sk

Ing. Zuzana Hrabovská-Palíková
Tel.: +421 2/575 10 163
e-mail: hrabovska-palikova@up.upsav.sk

Unable to load map... Try to enable your JavaScript!


Kontaktný formulár

Meno  
e-mail  
Text  


Oddelenie vied o neživej prírode

Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre